EMS

Tegenwoordig zijn we dagelijks omringd met allerlei apparaten die elektromagnetische straling (EMS) uitzenden. We weten allemaal dat deze straling ons meer schaadt dan dat het ons goed doet. 

Uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat er een correlatie bestaat tussen verhoogde blootstelling aan elektromagnetische velden en  kanker, neurologische aandoeningen, voortplantingsstoornissen, immuundisfunctie en ‘elektromagnetische overgevoeligheid’, waaronder symptomen als vermoeidheid, depressie, slaapstoornissen en een uitgeput immuunsysteem.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft door de mens gemaakte elektromagnetische frequenties  geclassificeerd als kankerverwekkend. Gro Harlem Brundtland, de voormalige directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, staat zelfs geen mobiele telefoons toe in haar kantoor omdat de straling haar hoofdpijn bezorgt.

Martin Blank, PhD, universitair hoofddocent en onderzoeker aan Columbia University, heeft het volgende verklaard: “Cellen in het lichaam reageren op elektromagnetische frequenties  als potentieel schadelijk, net als op andere milieutoxines, waaronder zware metalen en giftige chemicaliën.

Het DNA in ons lichaam herkent elektromagnetische velden al bij een zeer lage blootstelling; en produceert een biochemische stressreactie. Het wetenschappelijke bewijs vertelt ons dat onze veiligheidsnormen ontoereikend zijn en dat we onszelf moeten beschermen tegen blootstelling aan de stralingen.

 

ZILVERTEXTIEL

Wanneer zilver wordt verwerkt in textiel, ontstaat er een geleidend schild dat elektromagnetische straling weg van het lichaam weerkaatst en ervoor zorgt dat jouw natuurlijke energetische veld word versterkt.

Select more than one item for comparison.